Logger Script

HOME CONCTACT US

공지사항
작성자 관리자 작성일 2023-04-29
제 목 [국비과정]24년도 05~06월 현재 모집중인 과정 소개 (new)  1. 05/13 <월,수_10:00~13:30>플로리스트 향상(꽃다발)과정

     수강신청 https://url.kr/6qcmdw

 

  2. 05/30 <목_19:00~22:00>플로리스트 향상(꽃다발) 

     수강신청 https://url.kr/jcy12f 

 

  3. 06/01 <토요일_10:00~18:00>화훼장식기능사(실기)과정

      수강신청 Ahttps://bitly.ws/3h6GA


  4. 06/11 <화요일_19:00~22:00>플로리스트 향상(유러피언)과정

      수강신청 https://url.kr/ubwnjr


  5. 06/25 <화,목_10:00~13:30>플로리스트 향상(기본)과정

      수강신청 https://url.kr/cdg756